ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ochrana dokumentů

Modul ochrany dokumentů zajišťuje kontrolu dokumentů Microsoft Office před jejich otevřením a také kontroluje automaticky stahované soubory pomocí Internet Explorer, jako například prvky Microsoft Microsoft ActiveX. Tento modul přidává další bezpečnostní vrstvu do rezidentní ochrany a může být deaktivován pro zvýšení výkonu systému, na kterém neotevíráte velké množství dokumentů Microsoft Office.

Pro zapnutí této možnosti přejděte do Rozšířeného nastavení > Detekční jádro > Detekce škodlivého kódu > Ochrana dokumentů a klikněte na přepínač vedle Zapnout ochranu dokumentů.

ThreatSense – možnosti v Rozšířeném nastavení, například přípony souborů, které chcete kontrolovat, a použité metody detekce. Další informace naleznete v kapitole ThreatSense.


note

Tento modul pracuje pouze s aplikacemi, které podporují rozhraní Microsoft Antivirus API (například Microsoft Office 2000 a novější nebo Microsoft Internet Explorer 5.0 a novější).