ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přeposílání

ESET Endpoint Security dokáže odesílat e-maily při výskytu události s nastavenou úrovní důležitosti. Pro aktivování zaslání oznámení e-mailem otevřete Rozšířená nastavení > Oznámení > Přeposílání > Přeposílat na e-mail a zapněte možnost Přeposílat oznámení na e-mail.

Přeposlaná oznámení – po kliknutí si vyberte, která oznámení zobrazená na pracovní ploše se mají přeposílat také na e-mail.

CONFIG_NOTICE

Odesílat události od úrovně – specifikuje, od které úrovně důležitosti se budou upozornění na události odesílat.

 • Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů a všechny záznamy s vyšší závažností.
 • Informativní – e-mailem se odešlou informace o nestandardních síťových událostech, informace o úspěšné aktualizaci modulů a všechny níže uvedené záznamy,
 • Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby, chybová a varovná hlášení (například, aktualizace se nezdařila).
 • Chyby – e-mailem se odešlou upozornění na chybové stavy aplikace (například nefunkční ochrana dokumentů),
 • Kritické chyby – obsahují pouze kritické chyby (chyba při startu antivirové ochrany nebo infiltraci v systému),

Odesílat každé upozornění v samostatném e-mailu – pokud je tato možnost aktivní, příjemce obdrží při výskytu události nové upozornění. Při výskytu velkého množství událostí v krátkém čase obdrží příjemce velké množství e-mailů.

Interval, ve kterém se budou nová upozornění odesílat (v min.) – interval v minutách, po jehož uplynutí bude odeslán souhrnný e-mail se všemi upozorněními na události, které se v daném intervalu vyskytly. Pokud nastavíte hodnotu na 0, upozornění bude odesláno okamžitě po jeho výskytu.

E-mailová adresa odesílatele – specifikuje adresu odesílatele, která se použije v hlavičce e-mailové zprávy.

E-mailová adresa příjemce – specifikuje adresu příjemce, která se použije v hlavičce e-mailové zprávy. Podporováno je více hodnot. Jako oddělovač použijte středník.

SMTP server

SMTP server – adresa SMTP serveru prostřednictvím kterého budou zprávy odesílány (například smtp.provider.com:587, pokud nespecifikujete port, použije se výchozí 25).


note

ESET Endpoint Security podporuje SMTP servery využívající TLS šifrování.

Uživatelské jméno a Heslo – v případě, že SMTP server vyžaduje autorizaci, musíte vyplnit tato pole pro přístup k SMTP.

E-mailová adresa odesílatele – specifikuje adresu odesílatele, která se vloží do hlavičky e-mailové zprávy.

E-mailové adresy příjemců – specifikuje adresu příjemců. Více adres oddělte středníkem (;).

Povolit TLS – umožní odesílání zpráv prostřednictvím zabezpečeného TLS spojení.

Formát zprávy

Komunikace mezi programem a vzdáleným uživatelem nebo systémovým administrátorem probíhá prostřednictvím e-mailu nebo LAN zpráv (s využitím služby Windows messaging). Výchozí formát událostí je vhodný pro většinu situací, ale v případě potřeby si jej můžete přizpůsobit. V případě potřeby si jej můžete přizpůsobit svým požadavkům.

Formát události – formát zprávy, která se zobrazí na vzdáleném počítači.

Formát zprávy s upozorněním na hrozbu – přednastavený formát zpráv je vhodný pro většinu situací. Měnit jej doporučujeme pouze v ojedinělých případech. V některých případech (například pokud máte systém pro automatické zpracování zpráv), může být potřeba změnit formát zprávy.

Znaková sada – převede e-mailovou zprávu do ANSI kódování, které je nastaveno v regionálním nastavení systému Windows (např. windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit nebo (ISO-2022-JP)). To znamená, že se například znak "á" změní na "a", a neznámý symbol bude nahrazen otazníkem ("?").

Použít Quoted-printable kódování – e-mailová zpráva bude zakódována do Quoted-printable (QP) formátu, který využívá ASCII znaky, čímž se mohou bezchybně přenášet prostřednictvím e-mailu speciální (národní) znaky v 8-bitovém formátu (áéíóú).

Proměnné (řetězce mezi %) jsou nahrazovány aktuální informací. K dispozici jsou následující proměnné:

 • %TimeStamp% – datum a čas události,
 • %Scanner% – modul, který zaznamenal událost,
 • %ComputerName% – název počítače, na kterém došlo k události,
 • %ProgramName% – program, který způsobil událost,
 • %InfectedObject% – název škodlivého souboru, e-mailové zprávy, apod.,
 • %VirusName% – název infekce,
 • %Action% – provedená akce,
 • %ErrorDescription% – popis chyby.

Klíčová slova %InfectedObject% a %VirusName% se používají pouze v upozorněních na hrozbu. Klíčové slovo%ErrorDescription% se používá pouze v informačních upozorněních.