ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Doporučen restart

Po aktualizaci ESET Endpoint Security na novou verzi je vyžadován restart počítače. Nové verze ESET Endpoint Security opravují známé chyby a přidávají nové funkce, které není možné distribuovat v rámci automatické aktualizace programových modulů.

Pro restartování počítače klikněte na Restartovat nyní. Pokud plánujete restartovat počítač později, klikněte na Připomenout později. Restart zařízení můžete provést ručně v hlavním okně programu na záložce Stav ochrany.

Pro deaktivování zobrazování upozornění "Doporučen restart" a "Vyžadován restart" postupujte podle níže uvedených kroků:

  1. Otevřete si Rozšířená nastavení (F5) a přejděte do sekce Oznámení > Interaktivní upozornění.
  2. Na řádku Interaktivní upozornění klikněte na Změnit. V zobrazeném dialogovém okně v sekci Počítač odškrtněte možnost Restartovat počítač (vyžadováno) a Restartovat počítač (doporučeno).
  3. Pro uložení klikněte dvakrát na tlačítko OK.
  4. Uvedená upozornění se již následně nebudou na stanici zobrazovat.
  5. Alternativně můžete deaktivovat upozornění Vyžadován restart počítače a Doporučen restart počítače jako stavy aplikace, které se zobrazují v hlavním okně programu ESET Endpoint Security.