ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Integrace

Integrace ESET Endpoint Security do poštovních klientů zvyšuje úroveň ochrany před škodlivým kódem obdrženým prostřednictvím e-mailových zpráv. Pokud používáte poštovního klienta, který ESET Endpoint Security podporuje, je vhodné integraci povolit. Při integraci dochází k vložení panelu nástrojů programu ESET Endpoint Security do poštovního klienta, což přispívá k efektivnější kontrole e-mailových zpráv. Chcete-li upravit nastavení integrace, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana poštovních klientů > Ochrana poštovní schránky > Integrace.

Povolit integraci s Microsoft OutlookMicrosoft Outlook je v současné době jediným podporovaným e-mailovým klientem. Poštovní ochrana je zajišťována pomocí doplňku. Hlavní výhodou doplňku je nezávislost na použitém protokolu. Pokud jsou zprávy šifrovány, virový skener je dostává ke kontrole již dešifrované. Úplný seznam podporovaných poštovních klientů a jejich verzí naleznete v ESET Databázi znalostí (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích).

Pokročilé zpracování poštovními klienty – zpracovává další Outlook Messaging API (MAPI) události: Objekt upraven (fnevObjectModified) a Objekt vytvořen (fnevObjectCreated). Tuto možnost vypněte, pokud pozorujete propad výkonu při práci s vaším poštovním klientem.