ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Panel nástrojů v MS Outlook

Ochrana Microsoft Outlook pracuje jako zásuvný modul (plug-in). Po instalaci ESET Endpoint Security se do aplikace Microsoft Outlook přidá tento panel nástrojů s možnostmi antivirové ochrany a antispamové ochrany poštovních klientů:

Spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako spam. Po označení se odešle "otisk" zprávy na centrální server s databází charakteristik nevyžádané pošty. V případě, že stejný "otisk" odešle větší počet uživatelů, bude tato zpráva v budoucnu vyhodnocena jako spam.

Není spam – umožňuje vybrané zprávy označit jako není spam.

Spamová adresa (seznam spamových adres, tzv. blacklist) – přidá adresu odesílatele na seznam spamových adres jako Blokováno. Všechny zprávy přijaté z těchto adres budou automaticky označovány jako spam.


warning

Při odesílání nevyžádané pošty se využívá tzv. spoofing, kdy se skutečný odesílatel maskuje za jinou e-mailovou adresu. Buďte tedy obezřetní.

Důvěryhodná adresa (Povoleno, seznam důvěryhodných adres, tzv. whitelist) – přidá adresu odesílatele vybraných zpráv na Seznam důvěryhodných adres jako Povoleno. Zprávy z těchto adres nebudou nikdy automaticky označované jako spam.

ESET Endpoint Security – dvojitým kliknutím na ikonu otevřete hlavní okno programu ESET Endpoint Security.

Znovu zkontrolovat zprávy – umožní ruční spuštění kontroly e-mailů. V této části můžete vybrat zprávy, které budou zkontrolovány. Tím můžete aktivovat opakovanou kontrolu přijatého e-mailu. Další informace naleznete v kapitole Ochrana poštovní schránky.

Nastavení skeneru – zobrazí možnosti nastavení Ochrany poštovní schránky.

Nastavení antispamu – zobrazí možnosti nastavení ochrany poštovní schránky.

Antispamový seznam adres – otevře okno Správa seznamů adres, kde máte přístup k seznamům vyloučených, důvěryhodných a spamových adres.