ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak zablokovat stahování konkrétních typů souborů z internetu

Pro zakázání stahování konkrétních typů souborů (například .exe, .pdf nebo .zip) z internetu můžete využít součást pro správu URL adres a definovat masku souborů pomocí zástupných znaků. Stiskněte klávesu F5, čím se zobrazí Rozšířená nastavení. Přejděte do sekce Web a mail > Ochrana přístupu na web a rozbalte část Správa URL adres. Na řádku Seznam adres klikněte na Změnit.

V okně Seznam adres vyberte možnost Seznam blokovaných adres a kliknutím na tlačítko Změnit nebo Přidat vytvořte nebo upravte seznam. Otevře se nové dialogové okno. Pokud si chcete vytvořit nový seznam, jako typ seznamu vyberte Blokované, a seznam pojmenujte. Pokud chcete být upozorněni na přístup k nějaké adrese z aktuálního seznamu, klikněte na přepínač Upozornit při přístupu na adresy ze seznamu. Z rozbalovacího menu vyberte úroveň od které se má tento přístup Zaznamenávat do protokolu. ESET PROTECT může shromažďovat záznamy od úrovně Varování.


important

Možnosti nastavit úroveň pro zaznamenávání událostí do protokolu s hodnotou Informační a Varování je dostupná pouze v případě, kdy pravidlo obsahuje v rámci domény alespoň dvě komponenty bez zástupných znaků. Příklad:

  • *.domain.com/*
  • *www.domain.com/*

CONFIG_EPFW_BLOCK_FILE_DWNL

Klikněte na tlačítko Přidat a zadejte masku souboru, jehož stahování chcete blokovat. Pro zablokování konkrétního souboru z konkrétní webové stránky zadejte úplnou cestu k souboru, například http://example.com/file.exe. V seznamech můžete používat speciální znaky * (hvězdička) a ? (otazník). Otazník (?) představuje jeden proměnný znak, zatímco hvězdička (*) představuje řetězec proměnných složený z nula nebo více znaků. Maska */*.zip například blokuje stahování všech komprimovaných ZIP souborů.

Mějte na paměti, že prostřednictvím této možnosti můžete blokovat stahování konkrétních typů souborů pouze v případě, že je přípona uvedena v URL. Pokud je na webové stránce jako odkaz pro stažení použit například www.example.com/download.php?fileid=42, dojde ke stažení souboru bez ohledu na to, zda příponu blokujete.