ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak aktivovat vzdálené monitorování a správu produktu (RMM)?

Remote Monitoring and Management (RMM) je způsob pro vzdálené monitorování a ovládání aplikací z jednoho místa (počítačů, serverů i mobilních zařízení) prostřednictvím agenta instalovaného na koncových stanicích. ESET Endpoint Security podporuje správu prostřednictvím nástrojů třetích stran od verze 6.6.2028.0.

CONFIG_RMM

Standardně je ESET RMM vypnutý. Pro aktivaci ESET RMM, otevřete Rozšířená nastavení > Nástroje > ESET RMM a klikněte na přepínač u položky Zapnout RMM.

Režim – možnost Pouze bezpečné operace vyberte v případě, kdy RMM rozhraní chcete aktivovat pouze v režimu pro čtení a provádění bezpečných operací. Vybráním možnosti Všechny operace zajistíte provádění všech operací prostřednictvím RMM.

Operace

Režim: pouze bezpečné operace

Režim: všechny operace

Získání informací o aplikaci

Získání konfigurace

Získání informace o licenci

Získání protokolů

Získání stavu ochrany

Získání stavu aktualizace

Získání konfigurace

 

Spuštění aktivace

 

Spuštění kontroly

Spuštění aktualizace

Způsob ověření – rozhodněte se, zda se RMM klient bude autorizovat. Pro aktivování vyberte možnost Cesta k aplikaci a níže definujte cestu k RMM klientovi.


warning

Nástroj RMM by se měl vždy autorizovat, aby se zabránilo tomu, že jej produkt ESET vyhodnotí jako škodlivý kód, který se snaží deaktivovat nebo obejít ochranu produktu.

Cesty k aplikaci – pokud jste výše nastavili jako způsob ověření Cesta k aplikaci, klikněte na možnost Změnit pro zobrazení okna Povolené cesty RMM aplikací. Následně definujte povolené aplikace, které mohou RMM využívat.

CONFIG_RMM_ADD

Přidat – kliknutím přidáte cestu k RMM aplikaci. Cestu zadejte ručně nebo ji vyberte kliknutím na tlačítko .

Změnit – po kliknutí můžete upravit existující záznam. To se může hodit v případě, kdy se změnila cesta k aplikaci.

Odstranit – kliknutím odstraníte záznam k povolené RMM aplikaci.

Soubor ermm.exe naleznete standardně ve složce s produktem ESET Endpoint Security (například C:\Program Files\ESET\ESET Security. Binárka ermm.exe zajišťuje výměnu dat s RMM doplňkem, který komunikuje s RMM agentem, jenž je spojen s RMM serverem.

  • ermm.exe – nástroj příkazového řádku vyvinutý společností ESET, který umožňuje správu firemních bezpečnostních produktů a komunikaci s RMM doplňkem.
  • RMM Plugin je doplněk třetí strany, který běží lokálně na Windows stanici chráněné produktem ESET Endpoint. Tento doplněk komunikuje s konkrétním RMM Agentem (například Kaseya) a ermm.exe.
  • RMM Agent je aplikace třetí strany (například Kaseya), která běží lokálně na Windows stanici chráněné produktem ESET Endpoint. Agent komunikuje s RMM doplňkem a RMM serverem.