Zaufana komunikacja wychodząca

Przykład połączenia wychodzącego w ramach strefy zaufanej:
Lokalna aplikacja próbuje ustanowić połączenie z innym komputerem z sieci lokalnej lub z innej sieci znajdującej się w strefie zaufanej.

Aplikacja — aplikacja nawiązująca połączenie.

Firma — wydawca aplikacji.

Reputacja — reputacja aplikacji uzyskana przez technologię ESET LiveGrid®.

Komputer zdalny — komputer, z którym aplikacja próbuje nawiązać połączenie.

Port zdalny — port używany do komunikacji.

Zapamiętaj czynność (utwórz regułę) — zaznaczenie tej opcji przed zezwoleniem lub odmówieniem zgody na komunikację powoduje, że program ESET Endpoint Security zapamięta wybrane działanie i zastosuje je, gdy w przyszłości znów nastąpi próba nawiązania kontaktu z daną aplikacją przez komputer zdalny.

Tymczasowo zapamiętaj czynność dla procesu — program ESET Endpoint Security zapamięta wybrane działanie do czasu zakończenia procesu.

Zezwól — zezwolenie na komunikację wychodzącą.

Odmów — odmowa zezwolenia na komunikację wychodzącą.

Więcej informacji — dostosowanie właściwości reguły. Kliknij opcję Reguła niestandardowa, aby wyświetlić okno Edytuj regułę w celu utworzenia reguły z wstępnie zdefiniowanymi parametrami ruchu wychodzącego.