Zaufana komunikacja przychodząca

Przykład połączenia przychodzącego w ramach strefy zaufanej:
Komputer zdalny ze strefy zaufanej próbuje nawiązać komunikację z aplikacją uruchomioną na komputerze lokalnym.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Aplikacja — aplikacja, z którą kontaktuje się komputer zdalny.

Firma — wydawca aplikacji.

Reputacja — reputacja aplikacji uzyskana przez technologię ESET LiveGrid®.

Komputer zdalny — komputer zdalny próbujący nawiązać połączenie z aplikacją uruchomioną na komputerze lokalnym.

Port lokalny — port używany do komunikacji.

Zapamiętaj czynność (utwórz regułę) — zaznaczenie tej opcji przed zezwoleniem lub odmówieniem zgody na komunikację powoduje, że program ESET Endpoint Security zapamięta wybrane działanie i zastosuje je, gdy w przyszłości znów nastąpi próba nawiązania kontaktu z daną aplikacją przez komputer zdalny.

Tymczasowo zapamiętaj czynność dla procesu — program ESET Endpoint Security zapamięta wybrane działanie do czasu ponownego uruchomienia komputera.

Zezwól — zezwolenie na połączenia przychodzące.

Odmów — odmowa zezwolenia na połączenia przychodzące.

Więcej informacji — dostosowanie właściwości reguły. Kliknij opcję Reguła niestandardowa, aby wyświetlić okno Edytuj regułę w celu utworzenia reguły z wstępnie zdefiniowanymi parametrami ruchu wychodzącego.