Skonfiguruj ochronę sieci

Niezbędna jest konfiguracja sieci połączonych z komputerem w celu jego ochrony. Możesz zezwolić innym użytkownikom na dostęp do komputera poprzez konfigurację strefy zaufanej, aby umożliwić udostępnianie. Kliknij Menu > Ochrona sieci > Połączone sieci, a następnie kliknij łącze znajdujące się pod połączoną siecią. Pojawi się powiadomienie zawierające opcje pozwalające na konfigurację wybranej sieci jako zaufanej.

Domyślnie ESET Endpoint Security używa ustawień systemu Windows po wykryciu nowej sieci. Aby wyświetlić okno dialogowe po wykryciu nowej sieci, zmień typ ochrony nowych sieci, aby zapytać użytkownika w sieciach znanych. Konfiguracja ochrony sieci przeprowadzana jest za każdym razem, gdy komputer łączy się z nową siecią. W związku z tym zwykle nie ma potrzeby definiowania zaufanych stref.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Istnieją dwa tryby ochrony sieci, które można wybrać w oknie konfigurowania ochrony sieci:

  • Tak — w przypadku sieci zaufanej (sieci domowej lub biurowej). Komputer i udostępnione pliki przechowywane na komputerze są widoczne dla innych użytkowników sieci, a zasoby systemowe są dostępne dla innych użytkowników w sieci. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do bezpiecznej sieci lokalnej.
  • Nie — w przypadku sieci niezaufanej (sieci publicznej). Pliki i foldery w systemie nie są udostępniane innym użytkownikom w sieci ani nie są widoczne, a udostępnianie zasobów systemowych jest dezaktywowane. Zalecamy używanie tego ustawienia podczas uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowych.

warning

Nieprawidłowa konfiguracja sieci może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa komputera.


note

Dla stacji roboczych z sieci zaufanej domyślnie jest włączona przychodząca komunikacja RPC. Otrzymują one także uprawnienia do korzystania z udostępnianych plików i drukarek oraz z funkcji udostępniania pulpitu zdalnego.

Więcej informacji na temat tej funkcji zawiera poniższy artykuł z bazy wiedzy firmy ESET: