Ustawienia aktualizacji

Regularne aktualizowanie programu ESET Endpoint Security jest najlepszą metodą zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na komputerze. Moduł aktualizacji zapewnia aktualność modułów programu i komponentów systemu.

Klikając przycisk Aktualizacja w głównym oknie programu, można wyświetlić bieżący stan aktualizacji, w tym datę i godzinę ostatniej pomyślnej aktualizacji, oraz ustalić, czy w danej chwili należy przeprowadzić aktualizację.

Oprócz aktualizacji automatycznych można kliknąć przycisk Sprawdź aktualizacje, aby przejść do ręcznej aktualizacji.

PAGE_UPDATE

W oknie Ustawienia zaawansowane dostępne są dodatkowe opcje aktualizacji. Aby przejść do tego okna, w menu głównym kliknij kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia zaawansowane albo naciśnij klawisz F5 na klawiaturze. Aby skonfigurować zaawansowane opcje aktualizacji, np. tryb aktualizacji, dostęp do serwera proxy, połączenia z siecią LAN i ustawienia tworzenia kopii silnika detekcji, kliknij opcję Aktualizuj znajdującą się w drzewie ustawień zaawansowanych.

Jeśli wystąpią problemy podczas aktualizacji, należy kliknąć Wyczyść w celu wyczyszczenia tymczasowej pamięci podręcznej aktualizacji. Jeśli nadal nie będzie można zaktualizować modułów programu, patrz sekcja Rozwiązywanie problemów związanych z komunikatem „Aktualizacja modułów nie powiodła się”.

CONFIG_UPDATE_ROLLBACK

Opcja Wybierz automatycznie w obszarze Profile > Aktualizacje > Aktualizacje modułów jest domyślnie włączona. Jeśli do odbierania aktualizacji jest używany serwer ESET, zalecamy pozostawienie domyślnego stanu tej opcji.

Aby uzyskać optymalną funkcjonalność, program musi być automatycznie aktualizowany. Automatyczne aktualizacje mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy w oknie Pomoc i obsługa techniczna > Aktywuj produkt zostanie wprowadzony poprawny klucz licencyjny. Jeśli po zakończeniu instalacji nie wprowadzono klucza licencyjnego, można to zrobić w dowolnej chwili. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat aktywacji, zapoznaj się z rozdziałem Aktywowanie programu ESET Endpoint Security.