Okno dialogowe — Edytuj profile zapory sieciowej

Tutaj znajdują się opcje dotyczące profilu, takie jak Dodaj, Edytuj czy Usuń. Aby można było użyć opcji Edytuj lub Usuń w stosunku do profilu, musi on zostać wybrany z listy w oknie Profile zapory.

Więcej informacji zawiera temat Profile zapory.