ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytváranie protokolov a pravidiel alebo výnimiek z protokolu

Štandardne ESET Firewall nevytvára protokol o blokovaní sieťových spojení. Ak chcete zistiť, ktoré spojenia sú blokované Ochranou siete, otvorte Rozšírené nastavenia > Nástroje > Diagnostika > Vytváranie rozšírených protokolov a povoľte možnosť Zapnúť rozšírené protokoly ochrany siete. Ak vo vytvorenom protokole nájdete spojenia, ktoré blokovať nechcete, môžete pre tieto spojenia vytvoriť pravidlo alebo IDS pravidlo kliknutím pravým tlačidlom na záznam a vybratím možnosti Neblokovať podobné udalosti v budúcnosti. Je potrebné mať na pamäti, že blokované spojenia môžu obsahovať tisíce údajov a môže byť veľmi ťažké nájsť špecifické spojenie, ktoré spôsobuje problém. Po vyriešení problému môžete vytváranie protokolov znova vypnúť.

Viac informácií o protokoloch nájdete v kapitole Protokoly.


note

Vo vytvorenom protokole je možné vidieť poradie, v akom Ochrana siete zablokovala konkrétne sieťové spojenia. Vytváranie pravidiel priamo z protokolu vám navyše umožňuje prispôsobiť pravidlá presne podľa vašich potrieb.