ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Manažment pravidiel HIPS

Toto je zoznam používateľských a automaticky vytvorených pravidiel systému HIPS. Viac informácií o vytváraní pravidiel a operáciách HIPS nájdete v kapitole Nastavenie pravidiel HIPS. Prečítajte si tiež kapitolu HIPS (Host-based Intrusion Prevention System).

Stĺpce

Pravidlo – používateľom definovaný alebo automaticky zvolený názov pravidla.

Povolené – deaktivujte túto možnosť, ak pravidlo nechcete používať, no želáte si ho ponechať v zozname.

Akcia – Pravidlo bližšie špecifikuje akcia – Povoliť, Blokovať alebo Spýtať sa – ktorá bude vykonaná, ak budú splnené podmienky.

Zdroje – pravidlo sa použije iba v prípade, ak bude udalosť spustená aplikáciou.

Ciele – pravidlo sa použije iba v prípade, ak je operácia spojená s konkrétnym súborom, aplikáciou alebo položkou databázy Registry.

Závažnosť zapisovania do protokolu – ak aktivujete túto možnosť, budú informácie o danom pravidle zapisované do protokolu HIPS.

Oznamovať – po každej zodpovedajúcej udalosti sa v pravom dolnom rohu automaticky zobrazí oznámenie.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie nového pravidla.

Upraviť – úprava zvolených položiek.

Odstrániť – odstránenie zvolených položiek.

Priorita pravidiel HIPS

Nie je možné nastaviť či meniť prioritu HIPS pravidiel pomocou šípok alebo tlačidiel pre zmenu poradia nahor/nadol(ako napr. v prípade pravidiel firewallu, ktoré sú spúšťané smerom zhora nadol).

  • Všetky pravidlá, ktoré vytvoríte, majú rovnakú prioritu.
  • Čím je pravidlo konkrétnejšie, tým vyššia je jeho priorita (napr. pravidlo pre konkrétnu aplikáciu má vyššiu prioritu ako pravidlo pre všetky aplikácie).
  • Interne HIPS obsahuje pravidlá s vyššou prioritou, ku ktorým však nemáte prístup (napr. nie je možné prepísať definované pravidlá Self-Defense).
  • Ak vytvoríte pravidlo, ktoré môže spôsobiť zamŕzanie vášho operačného systému, takéto pravidlo sa nebude aplikovať (bude mať najnižšiu prioritu).