ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pravidlá certifikátov

Pravidlá certifikátov môžete použiť na prispôsobenie správania programu ESET Endpoint Security pre konkrétne SSL certifikáty, ako aj na zapamätanie akcií zvolených počas Interaktívneho režimu nastaveného v sekcii Režim SSL/TLS. Zoznam pravidiel si môžete zobraziť a upravovať v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > SSL/TLS > Pravidlá certifikátov po kliknutí na tlačidlo Upraviť.

Okno Pravidlá certifikátov obsahuje:

Stĺpce

Názov – názov certifikátu.

Vydavateľ certifikátu – meno autora certifikátu.

Predmet certifikátu – identifikuje entitu asociovanú s verejným kľúčom uloženým v poli predmet verejného kľúča.

Prístup – zvoľte Povoliť alebo Blokovať ako Akciu prístupu na povolenie alebo blokovanie komunikácie zabezpečenej certifikátom bez ohľadu na jeho dôveryhodnosť. Vyberte možnosť Automaticky na povolenie dôveryhodných certifikátov a pýtanie sa na nedôveryhodné certifikáty. Ak vyberiete možnosť Spýtať sa, pri každej komunikácii sa zobrazí okno s výberom akcie.

Kontrolovať – vyberte Kontrolovať alebo Ignorovať ako Akciu kontroly podľa toho, či chcete kontrolovať alebo ignorovať komunikáciu zabezpečenú týmto certifikátom. K dispozícii je aj možnosť Automaticky, ktorá spustí kontrolu v automatickom režime a zobrazí výzvu na výber akcie v interaktívnom režime. Ak vyberiete možnosť Spýtať sa, pri každej komunikácii sa zobrazí okno s výberom akcie.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie certifikátu a nastavenie akcie prístupu a kontroly daného certifikátu.

Upraviť – označte certifikát, ktorý chcete konfigurovať, a kliknite na Upraviť.

Odstrániť – označte certifikát a kliknite na Odstrániť pre jeho odstránenie.

OK/Zrušiť – kliknite na OK pre uloženie zmien v nastavení alebo na Zrušiť, ak chcete okno zatvoriť bez uloženia vykonaných zmien.