ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pravidlá kontroly aplikácií

Pravidlá kontroly aplikácií môžete použiť na prispôsobenie správania programu ESET Endpoint Security pre konkrétne aplikácie, ako aj na zapamätanie akcií zvolených počas Interaktívneho režimu nastaveného v sekcii Režim SSL/TLS. Zoznam pravidiel si môžete zobraziť a upravovať v sekcii Rozšírené nastavenia > Ochrana > SSL/TLS > Pravidlá kontroly aplikácií po kliknutí na tlačidlo Upraviť.

Okno Pravidlá kontroly aplikácií obsahuje:

Stĺpce

Aplikácia – vyberte spustiteľný súbor zo stromovej štruktúry, kliknutím na ... alebo cestu k súboru aplikácie zadajte manuálne.

Akcia kontroly – vyberte možnosť Kontrolovať alebo Ignorovať ako akciu kontroly pre komunikáciu. K dispozícii je aj možnosť Automaticky, ktorá spustí kontrolu v automatickom režime a zobrazí výzvu na výber akcie v interaktívnom režime. Ak vyberiete možnosť Spýtať sa, pri každej komunikácii sa zobrazí okno s výberom akcie.

Ovládacie prvky

Pridať – pridajte filtrovanú aplikáciu.

Upraviť – označte aplikáciu, ktorú chcete konfigurovať, a kliknite na Upraviť.

Odstrániť – označte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť, a kliknite na Odstrániť.

Import/Export – importujte aplikácie zo súboru alebo si do súboru uložte aktuálny zoznam aplikácií.

OK/Zrušiť – kliknite na OK pre uloženie zmien v nastavení alebo na Zrušiť, ak chcete okno zatvoriť bez uloženia vykonaných zmien.