ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pravidlá správy zariadení

Editor pravidiel správy zariadení zobrazuje zoznam všetkých existujúcich pravidiel, ktoré vám umožňujú kontrolovať externé zariadenia pripájané k vášmu počítaču. Pozrite si tiež kapitolu Pridanie pravidiel správy zariadení.


note

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Pridanie a úprava pravidiel správy zariadení pomocou produktov ESET pre koncové zariadenia

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrétne zariadenia môžu byť povolené alebo blokované vzhľadom na používateľa, skupinu používateľov alebo iné parametre, ktoré zadefinujete v konfigurácii pravidla. Zoznam pravidiel obsahuje popisné informácie ako názov, typ externého zariadenia, akcia, ktorá sa má vykonať po pripojení zariadenia k počítaču, a rozsah vytvorených protokolov.

Kliknutím na Pridať alebo Upraviť pridáte či upravíte pravidlo. Ak chcete pravidlo dočasne deaktivovať, zrušte označenie možnosti Zapnuté. Ak chcete pravidlo odstrániť natrvalo, kliknite na Odstrániť.

Kopírovať – môžete vytvoriť nové pravidlo s prednastavenými možnosťami použitými pre iné vybrané pravidlo.

Na automatické vyplnenie parametrov zo zariadenia pripojeného k vášmu počítaču kliknite na možnosť Načítať.

Pravidlá sú zoradené podľa priority, pričom pravidlá s najvyššou prioritou sú navrchu. Pravidlá môžete jednotlivo alebo v skupinách premiestňovať kliknutím na tlačidlá UP_DOWN Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok.

Do protokolu správy zariadení sa zaznamenávajú informácie o všetkých akciách modulu Správy zariadení. Záznamy protokolu môžete vidieť v hlavnom menu ESET Endpoint Security v časti Nástroje > Protokoly.