Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kwarantanna

Głównym zadaniem funkcji kwarantanny jest bezpieczne przechowywanie zgłoszonych obiektów (takich jak szkodliwe oprogramowanie, zainfekowane pliki lub potencjalnie niepożądane aplikacje).

Kwarantanna jest dostępna z poziomu głównego okna programu ESET Endpoint Security po kliknięciu opcji Narzędzia > Kwarantanna.

Pliki przechowywane w folderze kwarantanny można przeglądać w tabeli zawierającej następujące informacje:

 • Data i godzina poddania kwarantannie
 • Ścieżka do pierwotnej lokalizacji pliku
 • Rozmiar pliku w bajtach
 • Powód (np. obiekt dodany przez użytkownika)
 • Liczba wykrytych obiektów (na przykład zduplikowane wykrycia tego samego pliku lub archiwum zawierające wiele przypadków infekcji)

Zdalnie zarządzam kwarantanną na klienckich stacjach roboczych

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Poddawanie plików kwarantannie

Program ESET Endpoint Security automatycznie poddaje kwarantannie usunięte pliki (jeśli ta opcja nie została anulowana w oknie alertu).

Dodatkowe pliki powinny zostać poddane kwarantannie w następujących przypadkach:

 • Jeśli nie można ich wyleczyć
 • Jeśli ich usunięcie nie jest bezpieczne lub wskazane
 • Jeśli są one fałszywie wykrywane przez program ESET Endpoint Security
 • Jeśli plik zachowuje się podejrzanie, ale nie jest wykrywany przez skaner

Aby poddać plik kwarantannie, można skorzystać z różnych opcji:

 • Ręcznie przeciągnij i upuść plik do kwarantanny, klikając go i przesuwając wskaźnik do zaznaczonego obszaru, przytrzymując jednocześnie naciśnięty przycisk myszy, a następnie zwolnij przycisk myszy. Spowoduje to przeniesienie aplikacji na pierwszy plan.
 • Kliknij pozycję Przenieś do kwarantanny w głównym oknie programu.
 • Możesz też skorzystać z menu kontekstowego: kliknij prawym przyciskiem myszy okno Kwarantanna i wybierz pozycję Kwarantanna.

Przywracanie plików z kwarantanny

Pliki poddane kwarantannie można również przywrócić do ich pierwotnej lokalizacji:

 • Umożliwia to funkcja Przywróć, dostępna w menu kontekstowym otwieranym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy danego pliku w obszarze Kwarantanna.
 • Jeśli plik jest oznaczony jako potencjalnie niepożądana aplikacja, włączona jest opcja Przywróć i wyłącz ze skanowania. Zobacz też: Wyłączenia.
 • Menu kontekstowe zawiera także opcję Przywróć do, która umożliwia przywrócenie pliku do lokalizacji innej niż ta, z której został usunięty.
 • Funkcja przywracania nie jest dostępna w niektórych przypadkach, na przykład gdy pliki znajdują się w udziale sieciowym tylko do odczytu.

Usuwanie z kwarantanny

Należy kliknąć dany element prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Usuń z kwarantanny lub zaznaczyć element, który ma zostać usunięty, i nacisnąć klawisz Delete na klawiaturze. Można również zaznaczyć kilka elementów i usunąć je równocześnie. Usunięte elementy są usuwane na stałe z urządzenia i kwarantanny.

Przesyłanie pliku z kwarantanny

Jeśli poddano kwarantannie podejrzany plik, który nie został wykryty przez program, lub jeśli plik został błędnie oceniony jako zarażony (np. w wyniku analizy heurystycznej kodu), a następnie poddany kwarantannie, należy wysłać próbkę do analizy w laboratorium firmy ESET. Aby przesłać plik, należy kliknąć go prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie Prześlij do analizy.


note

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim: