Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przesyłanie plików do analizy

Jeżeli znajdziesz podejrzany plik na komputerze lub podejrzaną witrynę w Internecie, możesz je przesłać do analizy w laboratorium firmy ESET (dostępność tej opcji zależy od konfiguracji rozwiązania ESET LiveGrid®).


important

Nie przesyłaj próbki, jeżeli nie spełnia co najmniej jednego z następujących kryteriów:

  • Próbka nie jest w ogóle wykrywana przez produkt ESET.
  • Plik jest błędnie wykrywany jako zagrożenie.
  • Nie akceptujemy plików osobistych jako próbek (w celu przeskanowania pod kątem szkodliwego oprogramowania przez ESET). Laboratorium ESET nie skanuje plików użytkowników na żądanie.
  • Wpisz opisowy temat wiadomości i podaj jak najwięcej informacji na temat podejrzanego pliku (może to być np. zrzut ekranu lub adres witryny internetowej, z której został on pobrany).

Próbkę do analizy (plik lub witrynę) można przesłać do firmy ESET jedną z następujących metod:

  1. Przy użyciu okna dialogowego przesyłania próbki, dostępnego po wybraniu pozycji Narzędzia > Prześlij do analizy.
  2. Plik można też przesłać pocztą e-mail. W tym celu należy go skompresować za pomocą programu WinRAR/ZIP, szyfrując archiwum przy użyciu hasła „infected”. Tak przygotowane archiwum należy wysłać na adres samples@eset.com.
  3. Aby zgłosić spam, fałszywe alarmy spamowe lub błędnie skategoryzowane witryny internetowe według modułu kontroli dostępu do stron internetowych, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy ESET.

Po otwarciu okna Wybierz próbkę do analizy należy z menu rozwijanego Powód przesyłania pliku wybrać opis, który najlepiej charakteryzuje przekazywaną wiadomość:

Plik/witryna — ścieżka do pliku lub witryny, którą użytkownik zamierza przesłać.

Kontaktowy adres e-mail — adres ten jest wysyłany do firmy ESET razem z podejrzanymi plikami. Może on zostać wykorzystany w celu nawiązania kontaktu, jeśli analiza wymaga dodatkowych informacji. Wprowadzenie adresu kontaktowego jest opcjonalne. Aby pozostawić to pole puste, wybierz pozycję Prześlij anonimowo.


note

Jeśli nie są wymagane dodatkowe informacje, firma ESET nie odpowiada na zgłoszenia. Nasze serwery codziennie odbierają dziesiątki tysięcy plików, dlatego nie da się odpowiedzieć każdemu nadawcy.

Jeśli okaże się, że próbka jest szkodliwą aplikacją lub witryną internetową, możliwość jej wykrycia zostanie dodana do jednej z przyszłych aktualizacji produktu ESET.