Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Szczegóły zadania - Uruchom aplikację

Dzięki temu zadaniu można zaplanować uruchomienie aplikacji zewnętrznej.

Plik wykonywalny — wybierz plik wykonywalny z drzewa katalogów, kliknij opcję ... albo wpisz ścieżkę ręcznie.

Folder roboczy — podaj folder roboczy aplikacji. Wszystkie pliki tymczasowe tworzone przez aplikację wskazaną w polu Plik wykonywalny będą zapisywane w tym katalogu.

Parametry — podaj parametry wiersza polecenia dla aplikacji (opcjonalnie).

Aby zatwierdzić zadanie, kliknij przycisk Zakończ.