Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interwał sprawdzania licencji

Oprogramowanie ESET Endpoint Security automatycznie łączy się z serwerami licencji ESET. Liczbę połączeń z serwerem licencji ESET można ograniczyć w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Licencja. Domyślnie opcja Interwał sprawdzania jest ustawiona na Automatycznie, a połączenie jest nawiązywane kilka razy na godzinę. W przypadku wzmożonego ruchu sieciowego można zmienić Interwał sprawdzania, wybierając wartość Ograniczone w celu zmniejszenia obciążenia. W przypadku wybrania wartości Ograniczone program ESET Endpoint Security komunikuje się z serwerem licencji tylko raz dziennie lub po ponownym uruchomieniu komputera.


important

Jeśli ustawienie Interwał sprawdzania ma wartość Ograniczone, może minąć nawet cały dzień, zanim wszystkie zmiany dotyczące licencji wprowadzone za pomocą rozwiązania ESET HUB/ESET MSP Administrator zostaną zastosowane w ustawieniach programu ESET Endpoint Security.