Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Reguły certyfikatów

Reguły certyfikatów mogą służyć do dostosowywania zachowania ESET Endpoint Security w odniesieniu do określonych certyfikatów SSL i zapamiętywania akcji wybranych w trybie SSL/TLS w trybie interaktywnym. Listę można przeglądać i edytować w sekcji Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > SSL/TLS > Reguły certyfikatów > Edytuj.

Okno Reguły certyfikatów składa się z:

Kolumny

Nazwa — nazwa certyfikatu.

Wystawca certyfikatu — nazwa podmiotu, który utworzył certyfikat.

Podmiot certyfikatu — pole to służy do identyfikacji podmiotu związanego z kluczem publicznym przechowywanym w polu podmiotu klucza publicznego.

Dostęp — w celu zezwolenia lub zablokowania komunikacji zabezpieczanej przez ten certyfikat bez względu na to, czy jest zaufana, należy użyć opcji Zezwól lub Blokuj w pozycji Czynność dostępu. Aby zezwolić na stosowanie zaufanych certyfikatów i aby pytać o niezaufane, należy wybrać opcję Automatycznie. Aby program zawsze pytał o czynności użytkownika, należy wybrać opcję Pytaj.

Skanuj — w celu skanowania lub ignorowania komunikacji zabezpieczanej przez ten certyfikat należy użyć opcji Skanuj lub Ignoruj w obszarze Czynność skanowania. Wybranie opcji Automatycznie umożliwia skanowanie w trybie automatycznym oraz pytanie w trybie interaktywnym. Aby program zawsze pytał o czynności użytkownika, należy wybrać opcję Pytaj.

Elementy sterujące

Dodaj — należy dodać nowy certyfikat i skonfigurować w nim ustawienia dotyczące dostępu oraz opcji skanowania.

Edytuj — należy wybrać certyfikat do skonfigurowania i kliknąć opcję Edytuj.

Usuń — należy wybrać certyfikat do usunięcia i kliknąć opcję Usuń.

OK/Anuluj — przycisk OK należy kliknąć w celu zapisania zmian, a opcję Anuluj w celu zamknięcia okna bez zapisywania.