Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Reguły skanowania aplikacji

Reguły skanowania aplikacji mogą posłużyć do dostosowania zachowania programu ESET Endpoint Security do określonych aplikacji, a także do zapamiętania czynności wybieranych, gdy wybrana jest opcja Tryb filtrowania protokołu SSL/TLS w obszarze Tryb Interaktywny. Listę można przeglądać i edytować w sekcji Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > SSL/TLS > Reguły skanowania aplikacji > Edytuj.

Okno Reguły skanowania aplikacji składa się z:

Kolumny

Aplikacje — wybierz plik wykonywalny z drzewa katalogów, kliknij opcję ... albo wpisz ścieżkę ręcznie.

Czynność skanowania — wybranie opcji Skanuj lub Ignoruj umożliwia skanowanie lub ignorowanie komunikacji. Wybranie opcji Automatycznie umożliwia skanowanie w trybie automatycznym oraz pytanie w trybie interaktywnym. Aby program zawsze pytał o czynności użytkownika, należy wybrać opcję Pytaj.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia dodanie filtrowanej aplikacji.

Edytuj — należy wybrać aplikację do skonfigurowania i kliknąć opcję Edytuj.

Usuń — należy wybrać aplikację do usunięcia i kliknąć opcję Usuń.

Importuj/Eksportuj — importowanie aplikacji z pliku lub zapisywanie bieżącej listy aplikacji do pliku.

OK/Anuluj — przycisk OK należy kliknąć w celu zapisania zmian, a opcję Anuluj w celu zamknięcia okna bez zapisywania.