Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skanowanie ruchu HTTP(S)

Domyślnie ESET Endpoint Security jest skonfigurowany tak, aby skanował ruch HTTP i HTTPS, który jest używany przez przeglądarki internetowe i inne aplikacje. Skanowanie ruchu należy wyłączyć tylko wtedy, gdy występują problemy z oprogramowaniem stron trzecich i chcesz wiedzieć, czy problem jest spowodowany przez ESET Endpoint Security.

Włącz skanowanie ruchu HTTP – Ruch sieciowy HTTP jest monitorowany zawsze na wszystkich portach i w przypadku wszystkich aplikacji.

Włącz skanowanie ruchu HTTPS — W przypadku ruchu za pośrednictwem protokołu HTTPS informacje między serwerem a klientem przesyłane są przez kanał szyfrowany. Program ESET Endpoint Security sprawdza połączenia, używając protokołów SSL (Secure Socket Layer) i TLS (Transport Layer Security). W programie skanowany jest wyłącznie ruch w portach (443, 0-65535) zdefiniowanych w obszarze Porty używane przez protokół HTTPS, niezależnie od wersji systemu operacyjnego (można dodać porty do predefiniowanych 443 i 0-65535).