Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodatkowe parametry ThreatSense

Aby edytować te ustawienia, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona systemu plików w czasie rzeczywistym > Dodatkowe parametry ThreatSense.

Dodatkowe parametry ThreatSense dla nowo utworzonych i zmodyfikowanych plików

Prawdopodobieństwo występowania infekcji w nowo utworzonych lub zmodyfikowanych plikach jest stosunkowo większe niż w przypadku istniejących już plików. Z tego powodu program sprawdza te pliki przy użyciu dodatkowych parametrów skanowania. Program ESET Endpoint Security używa zaawansowanej heurystyki, która może wykryć nowe zagrożenia przed opublikowaniem aktualizacji silnika detekcji wraz z metodami skanowania opartymi na sygnaturach.

Poza nowo utworzonymi plikami skanowanie obejmuje również archiwa samorozpakowujące (.sfx) i programy spakowane (skompresowane wewnętrznie pliki wykonywalne). Domyślnie archiwa są skanowane do dziesiątego poziomu zagnieżdżenia i są sprawdzane niezależnie od ich rozmiaru. Aby zmienić ustawienia skanowania archiwów, należy usunąć zaznaczenie opcji Domyślne ustawienia skanowania archiwów.

Dodatkowe parametry ThreatSense dla wykonywanych plików

Zaawansowana heurystyka podczas wykonywania pliku — domyślnie zaawansowana heurystyka jest stosowana podczas wykonywania plików. Gdy ta opcja jest włączona, zalecamy pozostawienie włączonych opcji inteligentnej optymalizacji oraz systemu ESET LiveGrid® w celu ograniczenia wpływu na wydajność systemu.

Zaawansowana heurystyka podczas wykonywania plików z nośników wymiennych — zaawansowana heurystyka służy do emulowania kodu w środowisku wirtualnym oraz do oceny działania kodu przed zezwoleniem na jego uruchomienie z nośników wymiennych.