Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dzienniki audytu

Środowisko korporacyjne zwykle zawiera kilku użytkowników, którzy dysponują prawami dostępu umożliwiającymi konfigurowanie punktów końcowych. Modyfikacja konfiguracji może mieć ogromny wpływ na działanie produktu, dlatego ważne jest, aby administratorzy mogli monitorować zmiany wprowadzane przez użytkowników. Pomaga to szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, a także zapobiegać występowaniu takich (i podobnych) problemów w przyszłości.

Dziennik audytu to nowe rozwiązanie rejestrowania, które umożliwia identyfikację źródła problemu. Dziennik audytu pozwala monitorować zmiany konfiguracji lub stanu ochrony i rejestrować migawki do późniejszego porównania.

Aby wyświetlić dziennik audytu, kliknij pozycję Narzędzia w menu głównym, a następnie kliknij opcję Pliki dziennika i wybierz pozycję Dzienniki audytu z menu rozwijanego.

Dziennik audytu zawiera następujące informacje:

  • Czas — czas wprowadzenia zmiany
  • Typ — typ zmienionego ustawienia lub zmienionej funkcji
  • Opis — co dokładnie zostało zmienione (łącznie z wymienioną częścią zmienionego ustawienia) wraz z liczbą zmienionych ustawień
  • Źródło — źródło zmiany
  • Użytkownik — kto wprowadził zmianę

PAGE_AUDIT_LOGS

W oknie Pliki dziennika kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny dziennik audytu o typie Ustawienia zostały zmienione i wybierz polecenie Pokaż zmiany z menu kontekstowego, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wprowadzonej zmianie. Oprócz tego możesz przywrócić ustawienie, klikając polecenie Przywróć z menu kontekstowego (nie jest ono dostępne w przypadku produktu zarządzanego przez oprogramowanie ESET PROTECT). Po wybraniu polecenia Usuń wszystko z menu kontekstowego zostanie utworzony dziennik zawierający informacje o tym działaniu.

Zaznaczenie opcji Automatycznie optymalizuj pliki dzienników w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika powoduje automatyczną defragmentację dzienników audytu, podobnie jak innych dzienników.

Zaznaczenie opcji Automatycznie usuwaj rekordy starsze niż (dni) w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika powoduje automatyczne usunięcie wpisów dziennika starszych niż podana liczba dni.