Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Skróty klawiszowe

Aby usprawnić nawigację w produkcie ESET Endpoint Security, można skorzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

Skróty klawiaturowe

Czynność

F1

Otwieranie stron pomocy.

F5

Otwieranie ustawień zaawansowanych.

Strzałka w górę / Strzałka w dół

nawigacja w elementach menu rozwijanego

TAB

przechodzenie do następnego elementu GUI w oknie

Shift+TAB

przechodzenie do poprzedniego elementu GUI w oknie

ESC

Zamykanie aktywnego okna dialogowego.

Ctrl+U

Wyświetlanie informacji o licencji ESET i komputerze (szczegółowe informacje dla działu pomocy technicznej).

Ctrl+R

Przywrócenie domyślnych wymiarów i położenia okna na ekranie

ALT + Strzałka w lewo

nawiguj do tyłu

ALT + Strzałka w prawo

nawiguj do przodu

ALT+Home

nawiguj do strony głównej

Do nawigacji można również używać przycisków myszy do tyłu lub do przodu.