Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Uaktualnij ESET Endpoint Antivirus for macOS z wersji 6 do wersji 7


important

Po aktualizacji ESET Endpoint Antivirus for macOS z wersji 6 do wersji 7 ESET Endpoint Antivirus for macOS powróci do ustawień domyślnych. Dotyczy to również polityk w konsoli zarządzania ESET.

ESET Endpoint Antivirus for macOS w wersji 7 zawiera wiele różnic w stosunku do wersji 6, a niektórych funkcji brakuje. Zanim zdecydujesz się na uaktualnienie ESET Endpoint Antivirus for macOS, zalecamy przeczytanie tematu Porównanie wersji 6 i wersji 7.

Uaktualnienie lokalne

Uaktualnij za pomocą wiersza poleceń

Aktualizacja za pomocą konsoli zarządzania ESET

Migracja ustawień

Uaktualnienie lokalne

1.Pobierz najnowszy plik instalacyjny ESET Endpoint Antivirus for macOS (.dmg).

2.Otwórz plik instalacyjny (.dmg).

3.Kliknij dwukrotnie ikonę Instaluj ESET Endpoint Antivirus for macOS eset_icon_small.

4.Kliknij przycisk Kontynuuj, jeśli nie zainstalowano żadnej innej aplikacji zabezpieczającej. Jeśli jest zainstalowana inna aplikacja antywirusowa, instalacja może się nie powieść.

5.Kliknij przycisk Kontynuuj, aby potwierdzić wymagania systemowe.

6.Kliknij Zaakceptuj, aby zaakceptować Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego i politykę prywatności.

7.Jeśli chcesz zmienić folder docelowy lub zmienić to, czy wszyscy użytkownicy mają dostęp do ESET Endpoint Antivirus for macOS, kliknij przycisk Zmień lokalizację instalacji. Aby rozpocząć instalację, kliknij przycisk Zainstaluj.
arrow_down_business        Zmień miejsce instalacji

8.Na początku instalacji może zostać wyświetlony monit o wprowadzenie hasła administratora.

9.Kliknij Zamknij, aby zakończyć instalację.

10.Po zakończeniu instalacji wyświetli się kreator wdrażania. Wykonaj czynności opisane tutaj, aby zapewnić ochronę komputera.


Uaktualnij za pomocą wiersza poleceń

Aby uaktualnić ESET Endpoint Antivirus for macOS do wersji 7 za pomocą wiersza poleceń:

1.Pobierz ESET Endpoint Antivirus for macOS w wersji 7.

2.Roześlij pliki .dmg na komputery docelowe.

3.Uruchom instalację zgodnie z opisem w temacie Instalacja z wiersza polecenia.


Uaktualnij ESET Endpoint Antivirus for macOS za pośrednictwem ESET PROTECT On-Prem lub ESET PROTECT CLOUD

Przed uaktualnieniem należy wprowadzić następujące zmiany w profilach konfiguracji na serwerze MDM:

W profilu konfiguracji Pełnego dostępu do dysku
 

Wersja 6

Wersja 7

Identyfikator

com.eset.eea.6

Identyfikator

com.eset.eea.g2

 

Jeśli instalujesz ESET Endpoint Antivirus for macOS w systemie macOS 12 lub nowszym, musisz dodać pełny dostęp do dysku dla Uninstaller.app. Jest to konieczne, aby usunąć wersję 6 z systemu i umożliwić zdalne odinstalowanie wersji 7 w przyszłości. Do profilu konfiguracji pełnego dostępu do dysku dodaj:

ESET Endpoint Antivirus i ESET Endpoint Security na macOS 12 Monterey

Identyfikator

com.eset.app.Uninstaller

Typ identyfikatora

bundleID

Wymagania dot. kodu

identifier "com.eset.app.Uninstaller" and anchor apple generic and certificate 1[field.1.2.840.113635.100.6.2.6] /* exists */ and certificate leaf[field.1.2.840.113635.100.6.1.13] /* exists */ and certificate leaf[subject.OU] = P8DQRXPVLP

Aplikacja lub usługa

SystemPolicyAllFiles

Dostęp

Allow

W profilu konfiguracji ochrony dostępu do stron internetowych i poczty e-mail

Wersja 6

Wersja 7

Identyfikator niestandardowego połączenia SSL VPN

com.eset.sysext.manager

Identyfikator niestandardowego połączenia SSL VPN

com.eset.network.manager


important

Jeśli usuniesz ustawienia dla wersji 6 przed uaktualnieniem do wersji 7, użytkownicy otrzymają powiadomienie, tak jakby te ustawienia nie zostały zastosowane. Zalecamy utworzenie nowego profilu konfiguracji dla ESET Endpoint Antivirus for macOS w wersji 7, wdrożenie profilu konfiguracji na komputerach docelowych, uaktualnienie ESET Endpoint Antivirus for macOS i usunięcie profili konfiguracji dla wersji 6. Zaleca się również, aby upewnić się, czy istnieje tylko jedna polityka instalacji ESET Endpoint Antivirus for macOS na jednym urządzeniu. W przypadku korzystania z zarówno ESET PROTECT On-Prem, jak i Jamf upewnij się, że każdy program ma tylko jedną politykę instalacji.

Nowe profile konfiguracji dla ESET Endpoint Antivirus for macOS w wersji 7 do pobrania można znaleźć w temacie Ustawienia przedinstalacyjne.

Po wdrożeniu nowych profili konfiguracji kontynuuj instalację w temacie Wdrażanie za pomocą konsoli zarządzania ESET.