Installimine käsureaga

Võite installida toode ESET Endpoint Antivirus kohalikult, kasutades käsurida, või kaudselt, kasutades kliendi ülesannet teenuses ESET PROTECT või ESET Security Management Center.

Toetatud parameetrid

APPDIR=<path>

Path – kehtiv kataloogi tee.

Rakenduse installikataloog.

APPDATADIR=<path>

Path – kehtiv kataloogi tee.

Rakenduse andmete installikataloog.

MODULEDIR=<path>

Path – kehtiv kataloogi tee.

Mooduli installikataloog.

ADDLOCAL=<list>

Komponendi installimine – kohalikult installitavate mittekohustuslike funktsioonide loend.

Kasutamine koos ESETi .msi pakettidega: ees_nt64_ENU.msi /qn ADDLOCAL=<list>

Lisateavet atribuudi ADDLOCAL kohta vt teemast http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367536%28v=vs.85%29.aspx

ADDEXCLUDE=<list>

Loend ADDEXCLUDE on komadega eraldatud loend kõikidest funktsioonide nimedest, mida ei installita, vananenute asenduseks REMOVE.

Kui valitakse funktsioon mitteinstallimiseks, siis kogu tee (nt kõik selle alamfunktsioonid all) ja soetud nähtavad funktsioonid tuleb selgesõnaliselt loendisse lisada.

Kasutamine koos ESETi .msi pakettidega: ees_nt64_enu.msi /qn ADDEXCLUDE=Firewall,Network


note

ADDEXCLUDE-i ei tohi kasutada koos ADDLOCAL-ga.

Vt dokumentatsiooni versiooni msiexec kohta, mida kasutatakse asjakohaste käsuridade vahetuseks.

Reeglid

Loend ADDLOCAL on komadega eraldatud loend kõigi installitavate funktsioonide nimedest.

Installimiseks funktsiooni valimisel tuleb loendisse lisada kogu tee (koos kõigi ülemfunktsioonidega).

Vaadake õiget kasutust lisareeglitest.

Komponendid and funktsioonid


note

Kui komponendi paigalduseks kasutakse ADDLOCAL/ADDEXCLUDE-i parameetreid, siis need ei tööta koos ESET Endpoint Antivirus-ga.

Funktsioonid on jagatud nelja kategooriasse:

Kohustuslik – funktsioon installitakse alati.

Valikuline – funktsiooni ei pea valima ning seda ei installita.

Nähtamatu– muude funktsioonide korralikuks tööks nõutav loogiline funktsioon

Kohatäide– funktsioon, mis toodet ei mõjuta, kuid peab olema loetletud koos alamfunktsioonidega

Toote ESET Endpoint Antivirus funktsioonikomplekt on järgmine.

Kirjeldus

Funktsiooni nimi

Funktsiooni vanem

Olemasolu

Baasprogrammi komponendid

Computer

 

Kohatäide

Tuvastamismootor

Antivirus

Computer

Kohustuslik

Tuvastamismootor/ründevarakontrollid

Scan

Computer

Kohustuslik

Tuvastamismootor / failisüsteemi reaalajaline kaitse

RealtimeProtection

Computer

Kohustuslik

Tuvastamismootor/ründevarakontrollid/Dokumendikaitse

DocumentProtection

Antivirus

Valikuline

Seadme kontroll

DeviceControl

Computer

Valikuline

Võrgukaitse

Network

 

Kohatäide

Võrgukaitse/tulemüür

Firewall

Network

Valikuline

Võrgukaitse/kaitse võrgurünnakute eest / ...

IdsAndBotnetProtection

Network

Valikuline

Turvaline brauser

OnlinePaymentProtection

WebAndEmail

Valikuline

Veeb ja meil

WebAndEmail

 

Kohatäide

Veeb ja meil / protokollide filtreerimine

ProtocolFiltering

WebAndEmail

Nähtamatu

Veeb ja meil / veebikasutuse kaitse

WebAccessProtection

WebAndEmail

Valikuline

Veeb ja meil / meilikliendi kaitse

EmailClientProtection

WebAndEmail

Valikuline

Veeb ja meil / meilikliendi kaitse / meili kliendid

MailPlugins

EmailClientProtection

Nähtamatu

Veeb ja meil / meilikliendi kaitse / rämpspostitõrje

Antispam

EmailClientProtection

Valikuline

Veeb ja meil / veebikasutuse kontrolli funktsioon

WebControl

WebAndEmail

Valikuline

Tööriistad / ESET RMM

Rmm

 

Valikuline

Uuendamine/profiilid/uuendamispeegel

UpdateMirror

 

Valikuline

ESET Enterprise Inspectori plugin

EnterpriseInspector

 

Nähtamatu

Rühma funktsioonide komplekt.

Kirjeldus

Funktsiooni nimi

Funktsiooni olemasolu

Kõik kohustuslikud funktsioonid

_Base

Nähtamatu

Kõik saadaval funktsioonid

ALL

Nähtamatu

Lisareeglid

Kui mõni WebAndEmail-i funktsioonidest on valitud installimiseks, peab nähtamatu funktsioonProtocolFiltering olema lisatud loendisse.

Kõikide funktsioonide nimed on tõstutundlikud, nt UpdateMirror ei võrdu UPDATEMIRROR-ga.

Konfiguratsiooni atribuutide loend

Atribuut

Väärtus

Funktsioon

CFG_POTENTIALLYUNWANTED_ENABLED=

0 – keelatud
1 – lubatud

PUA tuvastamine

CFG_LIVEGRID_ENABLED=

Vt allpool

vt LiveGrid-i atribuuti allpool

FIRSTSCAN_ENABLE=

0 – keelatud
1 – lubatud

Ajastamine ja arvuti kontroll tegemine pärast installimist

CFG_PROXY_ENABLED=

0 – keelatud
1 – lubatud

Puhverserveri sätted

CFG_PROXY_ADDRESS=

<ip>

Puhverserveri IP-aadress

CFG_PROXY_PORT=

<port>

Puhverserveri pordi number

CFG_PROXY_USERNAME=

<username>

Kasutajanimi autentimiseks

CFG_PROXY_PASSWORD=

<password>

Parool autentimiseks

ACTIVATION_DATA=

Vt allpool

Toote aktiveerimine, litsentsivõti või võrguühenduseta litsentsifail

ACTIVATION_DLG_SUPPRESS=

0 – keelatud
1 – lubatud

Kui on asendis "1", ei näidata toote aktiveerimisdialoogi pärast esimest käivitust

ADMINCFG=

<path>

Tee eksprditud XML-i konfiguratsioonini
(vaikeväärtus cfg.xml)

LiveGrid®-i atribuut

Kui installite toote ESET Endpoint Antivirus koos CFG_LIVEGRID_ENABLED, toode käitumine peale installimist on järgmine.

Funktsioon

CFG_LIVEGRID_ENABLED=0

CFG_LIVEGRID_ENABLED=1

Mainesüsteem ESET LiveGrid®

Sees

Sees

Tagasisidesüsteem ESET LiveGrid®

Väljas

Sees

Saada anonüümset statistikat

Väljas

Sees

ACTIVATION_DATA atribuut

Vorming

Meetod

ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE

Aktiviseerimine ESETi litsentsivõtmega (interneti-ühendus peab olema aktiivne)

ACTIVATION_DATA=offline:C:\ProgramData\ESET\ESET Security\license.lf

Aktiveerimine võrguühenduseta litsentsifailiga

Keele atribuudid

Toote ESET Endpoint Antivirus keel (peate täpsustama mõlemad atribuudid).

Atribuut

Väärtus

PRODUCT_LANG=

LCID Decimal (kohalik ID), nt 1033 inglise keele (Ameerika Ühendriigid) jaoks, vt keelekoodide loendit.

PRODUCT_LANG_CODE=

LCID String (keelekultuuri nimi) väike tähega, nt en-us inglise keel – Ameerika Ühendriigid jaoks, vt keelekoodide loendit.

Käsureaga installimise näited


important

Veenduge, et olete lugenud lõppkasutaja litsentsilepingut ning et teil on adminstereerimisõigused installimiseks.


example

Välistage jaotis NetworkProtection installist (peate täpsustama ka kõik lapse funktsioonid):

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDEXCLUDE=Network,Firewall,IdsAndBotnetProtection


example

Kui tahate, et toodet ESET Endpoint Antivirus konfigureeritakse automaatselt pärast installi, siis saate täpsustada põhilised konfigureerimisparameetrid installi käsus.

Installige toode ESET Endpoint Antivirus koos lubatud ESET LiveGrid®-ga:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi CFG_LIVEGRID_ENABLED=1


example

Installimine teise rakenduse installikataloogi, kui on vaiketsoon.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi APPDIR=C:\ESET\


example

Installige ja aktiveerige toode ESET Endpoint Antivirus kasutades ESETi litsentsivõtit.

msiexec /qn /i ees_nt64_enu.msi ACTIVATION_DATA=key:AAAA-BBBB-CCCC-DDDD-EEEE


example

Vaikne installimine üksikasjaliku logi (kasulik tõrkeotsingul) ja RMM-ga ainult kohustuslike komponentidega:

msiexec /qn /i ees_nt64.msi /l*xv msi.log ADDLOCAL=_Base,Rmm
 


example

Sunnitud vaikne täispaigaldusmääratletud keelega.

msiexec /qn /i ees_nt64.msi ADDLOCAL=ALL PRODUCT_LANG=1033 PRODUCT_LANG_CODE=en-us

Käsurea suvandid pärast installi

ESET CMD.xml konfiguratsioonifaili importimine või turbefunktsiooni lülitamine sisse/välja

Käsurea skanner – käivitage arvuti skannimine käsurealt