GPO või SCCM-i abil juurutamine

Lisaks toote ESET Endpoint Antivirus otseintalleerimisele kliendi tööjaama või kaudselt juurutades serveritoimingu ESMC kaudu, saate ka installida, kasutades selliseid haldustööriistu nagu rühmapoliitika objekt (Group Policy ObjectGPO), tarkvara keskkonnakonfiguratsiooni haldur (Software Center Configuration Manager SCCM), Symantec Altiris või Puppet.

Hallatud (soovitatav)

Hallatud arvutitele, esmalt installimine ESET Management agendi, seejärel juurutame toote ESET Endpoint Antivirus keskkonna ESET Security Management Center (ESMC) kaudu. ESMC peab olema installitud teie võrku.

1.Laadige alla eraldiseisev installer ESET Management agendi jaoks.

2.Valmistage ette GPO/SCCM-i kaudse juurutamise skript.

3.Juurutage ESET Management agent, kasutades kas GPO-d või SCCM-i.

4.Veenduge, et kliendi arvutid on lisatud ESMC-le.

5.Juurutage ja aktiveerige toode ESET Endpoint Antivirus teie kliendi arvutites.


note

Järgmised ESET-i teadmisvaramu artiklid võivad olla saadaval üksnes inglise keeles.

Juurutage ESET Management Agent haldustööriistade SCCM või GPO abil

Juurutage ESET Management Agent rühmapoliitika objekti (Group Policy Object, GPO) abil