Настройка за обновяване

Опциите за настройка на обновяването са налични в дървовидната структура на Разширени настройки (F5) под Обновяване. Този раздел указва информацията за източника на обновяване, като например използваните сървъри за обновяване и данните за удостоверяване в тях.


important

За да се изтеглят правилно обновяванията, е важно да попълните правилно всички параметри за обновяване. Ако използвате защитна стена, уверете се, че програмата на ESET разполага с разрешение да комуникира с интернет (например HTTPS комуникация).

icon_section Основни

Профилът за обновяване, който се използва в момента, се показва в падащото меню Избор на профил за обновяване по подразбиране.

За да създадете нов профил, вижте раздел Профили.

Конфигуриране на известията за обновяване – щракнете върху Редактиране, за да изберете кои известия за приложенията да се показват. Можете да изберете между Показване на работния плот и/или Изпращане по имейл.

Ако изпитвате затруднения с изтеглянето на обновяванията на модулите, щракнете върху Изчистване до Изчистване на кеша за обновяване за изчистване на временните файлове за обновяване/кеша.

Остарели предупреждения на системата за откриване

Автоматично задаване на максимална възраст за системата за засичане на потенциално опасни заплахи – позволява ви да зададете максималния период от време (в дни), след изтичането на който системата за засичане на потенциално опасни заплахи ще бъде докладвана като остаряла. Стойността по подразбиране за Максимална възраст за система за засичане на потенциално опасни заплахи (дни) е 7.

Връщане на модула

Ако имате съмнение, че някое ново обновяване на системата за засичане на потенциално опасни заплахи и/или програмни модули може да са нестабилни или повредени, може да върнете обратно към предишната версия и да забраните обновяванията за определен период от време.

CONFIG_UPDATE_BASIC

icon_section Профили

Профилите за обновяване могат да се създават за различни конфигурации и задачи за обновяване. Създаването на профили за обновяване е особено полезно за мобилни потребители, които се нуждаят от алтернативен профил за свойства на интернет връзката, които редовно биват променяни.

Падащото меню Избор на профил за редактиране показва избрания в момента профил и е зададено на Моят профил по подразбиране.

За да създадете нов профил, щракнете върху Редактиране до Списък с профили, въведете собствено Име на профил, след което щракнете върху Добавяне.

Обновявания

По подразбиране опцията Тип обновяване е зададена на Редовно обновяване, за да се гарантира, че файловете за обновяване ще се изтеглят автоматично от сървъра на ESET с минимален мрежов трафик. Тестовият режим (опцията Тестов режим) представлява обновявания, които са преминали щателно вътрешно тестване и скоро ще бъдат общодостъпни. Можете да се възползвате от разрешаването на тестовия режим, като получите достъп до най-новите методи на откриване и корекции. Тестовият режим обаче може не винаги да е достатъчно стабилен и НЕ БИВА да се използва на производствени сървъри и работни станции, за които се изисква максимална достъпност и стабилност. Опцията Отложено обновяване разрешава обновяване от специални сървъри за обновяване, които предоставят нови версии на базите данни за вируси със закъснение от поне X часа (т.е. бази данни, които са тествани в реална среда и затова се считат за стабилни).

Разрешаване на оптимизирането на доставянето на обновявания – когато тази опция е активирана, файловете за обновяване могат да се изтеглят от CDN (мрежа за доставяне на съдържание). Забраняването на тази настройка може да причини прекъсвания и забавяния по време на изтегляне, когато специалните сървъри за обновяване на ESET са претоварени. Забраняването е полезно, когато защитната стена е ограничена да осъществява достъп само до IP адреси на сървъри за обновяване на ESET или връзката с услугите на CDN не работи.

Питай преди изтегляне на обновяване – Програмата ще покаже известие, в което можете да изберете да потвърдите или откажете изтегляния на файлове за обновяване. Ако размерът на файла за обновяване е по-голям от указаната стойност в полето Питай, ако файлът за обновяване е по-голям от (КБ), ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение. Ако размерът на файла за обновяване е настроен на 0 КБ, програмата във всеки случай ще покаже диалогов прозорец за потвърждение.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Обновявания на модули

Опцията Автоматичен избор е разрешена по подразбиране. Опцията Сървър по избор е местоположението, където се съхраняват обновяванията. Ако използвате сървър за обновяване на ESET, е препоръчително да оставите избрана опцията по подразбиране.

Разрешаване на по-чести обновявания на подписи за откриване – Подписите за откриване ще се обновяват на по-кратък интервал. Забраняването на тази настройка може да окаже негативно влияние върху скоростта на откриване.

Позволяване на обновяване на модула от преносим носител – позволява обновяването от преносим носител, ако съдържа създадено дублирано копие. При избрана опция Автоматично обновяването ще се извърши на заден план. Ако искате да изведете диалоговите прозорци за обновяване, изберете Винаги питай.

Ако използвате локален HTTP сървър (известен още като сървър с дублирани файлове), сървърът за обновяване трябва да се зададе по следния начин:
http://име_на_компютъра_или_неговия_IP_адрес:2221

При използване на локален HTTP сървър с SSL – сървърът за обновяване трябва да се зададе по следния начин:
https://име_на_компютъра_или_неговия_IP_адрес:2221

При използване на локална споделена папка – сървърът за обновяване трябва да се зададе по следния начин:
\\име_на_компютъра_или_неговия_IP_адрес\споделена_папка


note

Номерът на порт на HTTP сървър, посочен в примерите по-горе, зависи на кой порт е зададен вашия HTTP/HTTPS сървър.

Обновяване на програмни компоненти

Вижте Обновяване на програмни компоненти

Опции за свързване

Вижте Опции за свързване.

Сървър с дублирани файлове за обновяване

Вижте Сървър с дублирани файлове за обновяване.