Web a mail

Nastavení webové a mailové ochrany najdete po kliknutí v hlavním okně programu na Nastavení > Web a Mail. Upravit podrobné nastavení jednotlivých modulů ochrany můžete po kliknutí na tlačítko Nastavit....

Ochrana přístupu na web – monitoruje HTTP komunikaci mezi webových prohlížečem a vzdálenými servery.

Ochrana poštovních klientů – poskytuje kontrolu e-mailové komunikace přijímané pomocí POP3 a IMAP protokolu.

Anti-Phishingová ochrana – blokuje potenciální útoky přicházející z webových stránek a domén.