Protokoly firewallu

Firewall ESET Cyber Security Pro ukládá důležité události do protokolu. Pro zobrazení protokolů firewallu přejděte v hlavním okně produktu na záložku Nástroje > Protokoly a z rozbalovacího menu Protokol vyberte možnost Firewall.

Protokoly jsou cenným nástrojem pro zjišťování chyb a odhalování průniků do systému. Protokol firewallu obsahuje následující informace:

Datum a čas události,

Jméno události

Zdroj

Síťovou adresu cíle

Síťový komunikační protokol

Název použitého pravidla

Název aplikace

Jméno uživatele.

Důkladná analýza těchto dat pomáhá odhalovat pokusy o průnik do systému. I další faktory však umožňují rozpoznat nebezpečí a snížit dopad na systém: časté připojování z neznámých lokalit, vícenásobné pokusy o navázání připojení, neznámé aplikace, které komunikují do internetu, nebo použití neobvyklých portů.