Profily firewallu

Profily umožňují kontrolovat chování firewallu ESET Cyber Security Pro. Při vytváření nebo úpravě pravidel firewallu je můžete přiřadit konkrétnímu profilu. Po vybrání profilu se budou na síťovou komunikaci aplikovat pouze globální pravidla a pravidla přiřazená danému profilu. Můžete také vytvořit více profilů s různými pravidly pro snazší úpravu chování firewallu.