Zóny firewallu

Zóna představuje skupinu síťových adres, které dohromady tvoří logickou skupinu. Každá adresa ve skupině má daná práva, která jsou platná pro celou skupinu.

Vlastní zóny můžete vytvořit kliknutím na tlačítko Přidat.... V zobrazeném dialogu zadejte Název a Popis zóny (volitelné), vyberte profil a přidejte IP/IPv6 adresy, jejich rozsah, podsíť, WiFi síť nebo jiné síťové rozhraní, které definuje novou zónu.