Vytvoření nového pravidla

Záložka Pravidla obsahuje seznam všech pravidel, kterými se řídí komunikace aplikací. Pravidla se přidávají automaticky v závislosti na reakci uživatele na novou komunikaci (interaktivní režim) nebo můžete ručně přidat vlastní pravidla.

1.Pro vytvoření nového pravidla klikněte na Přidat..., zadejte jméno pravidla a přetáhněte ikonu aplikace do prázdného pole nebo kliknutím na Procházet... vyhledejte program ve složce /Aplikace. Pokud chcete použít pravidlo na všechny aplikace v počítači, vyberte možnost Všechny aplikace.

2.V dalším kroku specifikujte v poli Akce, zda komunikace bude povolena či zakázána a vyberte Směr komunikace (dovnitř, ven, oba). Pokud chcete zaznamenat komunikaci související s konkrétním pravidlem, vyberte možnost Zaznamenávat do protokolu. Pro prohlížení protokolů pak přejděte v hlavním okně ESET Cyber Security Pro na záložku Nástroje > Protokoly a z rozbalovacího menu Protokol vyberte Firewall.

3.V sekci Protokol/Porty vyberte protokol, který aplikace používá ke komunikaci a čísla portů (pokud je vybrán TCP nebo UDP protokol). Transportní vrstva představuje bezpečný a efektivní přenos dat.

4.V posledním kroku vyberte cíl (IP adresu, rozsah IP adres, podsíť, lokální síť nebo celý internet).