Webová ochrana

Ochrana přístupu na web monitoruje veškerou komunikaci mezi webovými prohlížeči a vzdálenými servery pomocí protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Ve výchozím nastavení je kontrolována komunikace na standardních portech. V případě potřeby můžete definovat další porty a případně využít seznamy URL adres.