Aktualizace

Pravidelná aktualizace ESET Cyber Security Pro je základním předpokladem pro zajištění maximální bezpečnosti systému. Modul Aktualizace se stará o to, aby byl program stále aktuální pomocí aktualizace detekčních i programových modulů.

Pro zobrazení informací o stavu aktualizace produktu ESET Cyber Security Pro klikněte v hlavním menu na položku Aktualizace. Kromě data a času poslední úspěšné aktualizace můžete aktualizaci vynutit manuálně kliknutím na Aktualizovat moduly.

Pokud jsou moduly v pořádku staženy a aktuální, zobrazuje se informace Aktualizace není potřeba – moduly jsou aktuální. Pokud nelze program aktualizovat, zkontrolujte Rozšířené nastavení – aktualizace. Nejčastější příčinou selhání stahování aktualizací jsou nesprávně zadaná přihlašovací data (uživatelské jméno a heslo), případně chybně nastavený proxy server.

Na záložce Aktualizace naleznete rovněž číselné označení detekčního jádra, které produkt aktuálně používá. Jedná se zároveň o funkční odkaz vedoucí na webové stránky společnosti ESET s podrobnými informacemi, které aktualizace zahrnuje.