Nastavení proxy serveru

Nastavení proxy serveru provedete klikem na Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu... (nebo stiskem kláves cmd+,) > v sekci Různé vyberte Proxy Server. Zde můžete určit globální nastavení proxy serveru. Parametry se použijí pro jakýkoliv modul ESET Cyber Security Pro, který požádá o připojení k internetu. ESET Cyber Security Pro podporuje Basic Access a NTLM (NT LAN Manager) způsoby autentifikace.

Po zaškrtnutí možnosti Použít proxy server vyplňte do pole Proxy server adresu a port proxy serveru (standardně 3128). Případně můžete kliknout na tlačítko Vyhledat a pokud máte v systému proxy nastavenou, údaje by se měly automaticky vyplnit.

 

Pokud proxy server vyžaduje autentifikaci, zadejte do odpovídajících polí Uživatelské jméno a Heslo.