ESET LiveGrid®

Systém včasného varování ESET LiveGrid® zajišťuje okamžité informování společnosti ESET v případě výskytu nových hrozeb. Obousměrný systém včasného varování ESET LiveGrid® má jediný účel – zlepšení ochrany, kterou vám můžeme poskytnout. Nejlepší způsob, jak zajistit, abychom věděli o nových hrozbách ihned po jejich vypuštění na internet, je spojením s našimi uživateli. Vyberte si jednu z následujících možností:

1.Můžete se rozhodnout, že nechcete zapínat systém včasného varování ESET LiveGrid. Nepřijdete o žádnou funkcionalitu programu a ochrana vašeho počítače bude na vysoké úrovni. V některých případech může produkt reagovat na nové hrozby se zpožděním – dokud nedojde k aktualizaci detekčního jádra.

2.Můžete systém včasného varování ESET LiveGrid nakonfigurovat pro odesílání anonymních informací o nových hrozbách společně s informací, kde byl soubor detekován. Tyto informace mohou být odeslány do virových laboratoři ESET k bližší analýze. Jejich analýza nám pomůže vylepšovat detekční schopnosti programu a aktualizovat detekční moduly.

ESET LiveGrid® sbírá anonymní informace z vašeho počítače přímo související s novými hrozbami. Tyto informace mohou obsahovat vzorek nebo kopii souboru, ve kterém byla zjištěna hrozba, cestu k tomuto souboru, jeho název, datum a čas, jméno procesu, který k souboru přistoupil, a informace o vašem operačním systému.

I když je pravděpodobnost, že mohou být příležitostně odhaleny informace o vás nebo vašem počítači (uživatelská jména v adresářích apod.), v ESET Threat Lab nebude ŽÁDNÁ získaná informace použita za jiným účelem, než k pomoci okamžitě reagovat na nové hrozby.

Pro konfiguraci technologie LiveGrid klikněte v hlavním okně programu na záložku Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu… (nebo stiskněte klávesy cmd+,) > Nástroje > ESET LiveGrid®. Vyberte možnost Aktivovat systém včasného varování a klikněte na tlačítko Nastavit....