Síťová spojení

V tomto dialogovém okně naleznete seznam síťových spojení, které probíhá na vašem počítači. ESET Cyber Security Pro vám o každém spojení poskytuje detailní informace a umožňuje přímo z toho okna vytvořit blokovací pravidlo pro spojení.

Vytvořit blokovací pravidlo pro toto spojení

Pro vytvoření blokovacího pravidla klikněte pravým tlačítkem myši na spojení a z kontextového menu vyberte možnost Vytvořit blokovací pravidlo pro toto spojení. Následně vás ESET Cyber Security Pro provede vytvořením blokovacího pravidla, kdy:

1.Vyberte Profil, ve kterém má být pravidlo platné a zadejte jeho název. Dále se rozhodněte, zda být platné pouze pro konkrétní aplikaci nebo všechny aplikace.

2.Vyberte akci – vytváříte-li blokovací pravidlo, ponechte možnost blokovat. Dále vyberte směr, pro který se pravidlo aplikuje. V případě potřeby můžete vybráním možnosti Zaznamenat do protokolu aktivovat zápis informace o aplikování pravidla do protokolu.

3.Vyberte komunikační protokol a port. Vybrat si můžete z předdefinovaných služeb nebo zadat rozsah portů.

4.Definujte cíl a vyplňte další vyžadovaná pole (v závislosti na výběru).