Spuštěné procesy

Nástroj Spuštěné procesy, který je součástí produktu ESET Cyber Security Pro, zobrazuje běžící procesy ve vašem počítači a poskytuje podrobné informace o běžících procesech díky technologii ESET LiveGrid.

Proces – jméno běžícího procesu. Pro zobrazení všech běžících procesů v počítači můžete také použít nástroj Sledování aktivity, který najdete v systému macOS (/Aplikace/Utility).

Úroveň rizika – ve většině případů určí ESET Cyber Security Pro na základě technologie ESET LiveGrid® úroveň rizika jednotlivých objektů (souborů, procesů apod.). Úroveň rizika je vyhodnocena použitím několika heuristických metod, které zjistí charakteristiku každého objektu a váhu možné nebezpečné aktivity. Na základě těchto metod je objektu přiřazena úroveň rizika. Známé aplikace vyhodnocené jako čisté jsou označeny zeleně a jsou dále automaticky vyjmuty z kontroly počítače. Díky tomu dochází ke zrychlení rezidentní i uživatelsky spuštěné kontroly. Pokud je aplikace označena jako neznámá (žlutá), nemusí jít ještě o škodlivou aplikaci. Obvykle se jedná o novou verzi aplikace. V případě, že nedokážete sami rozhodnout, zda je aplikace škodlivá, můžete ji odeslat na analýzu do virové laboratoře ESET. Pokud bude aplikace označena jako škodlivý kód, bude její detekce přidána do jedné z dalších aktualizací detekčního jádra.

Počet uživatelů – množství uživatelů používající tuto aplikaci. Tato informace je poskytována technologií ESET LiveGrid®.

Datum nalezení – doba, kdy byla aplikace poprvé zaznamenána technologií ESET LiveGrid®.

ID balíku aplikace – jméno výrobce aplikace nebo procesu.

Pokud kliknete na některý proces, v dolní části okna se zobrazí následující informace:

Soubor – umístění souboru v počítači,

Velikost souboru – fyzická velikost souboru na disku,

Popis souboru – popis souboru v operačním systému,

ID balíku aplikace – jméno výrobce aplikace nebo procesu,

Verze souboru – informace o verzi souboru od poskytovatele aplikace,

Název produktu – jméno aplikace nebo její obchodní jméno.