Vytvoření uživatelské úlohy

Při tvorbě uživatelem definované úlohy zadávejte datum a čas v rozšířeném cron formátu (řetězec obsahující šest polí oddělených mezerou):

minuta(0-59) hodina(0-23) den v měsíci(1-31) měsíc(1-12) rok(1970-2099) den v týdnu(0-7)(neděle = 0 nebo 7)

Příklad:

30 6 22 3 2012 4

Speciální znaky podporované v cron formátu:

hvězdička (*) – nahrazuje všechny hodnoty v poli, např. hvězdička ve třetím poli (den v měsíci) znamená každý den

spojovník (-) – definuje rozsah; např. 3-9

čárka (,) – odděluje položky v seznamu; např. 1,3,7,8

lomítko (/) – definuje přírůstky v rozsahu; např. 3-28/5 ve třetím poli (den v měsíci) znamená třetí den v měsíci a pak každých 5 dní.

Názvy dnů (Monday-Sunday) a měsíců (January-December) nejsou podporovány.

note

Spouštění příkazů

Pokud definujete den v měsíci i den v týdnu, úloha se provede pouze v případě, že se obě hodnoty shodují.