Kontrola jako vlastník složky

Kontrolu složek můžete spustit pod uživatelem, který je její vlastník:

root:for VOLUME in /Volumes/*; do sudo -u \#`stat -f %u "$VOLUME"` '/Applications/ESET Cyber Security.app/Contents/MacOS/esets_scan' -f /tmp/scan_log "$VOLUME"; done

Jako aktuálně přihlášený uživatel můžete kontrolovat /tmp složku:

root:sudo -u \#`stat -f %u /dev/console` '/Applications/ESET Cyber Security.app/Contents/MacOS/esets_scan' /tmp