Vytvoření nové úlohy

Pokud chcete vytvořit novou úlohu v Plánovači, klikněte na tlačítko Přidat... nebo klikněte pravým tlačítkem kamkoli do seznamu úloh a z kontextového menu vyberete Přidat.... Vytvořit můžete pět typů naplánovaných úloh:

Spuštění aplikace

Aktualizace

Údržba protokolů

Volitelná kontrola počítače

Kontrola souborů spouštěných po startu

note

Spuštění aplikace

Po vybrání možnosti Spuštění aplikace můžete spouštět programy jako systémový uživatel "nobody." Oprávnění pro běh aplikací spouštěným pomocí plánovače je definováno v systému macOS. Pro změnu uživatele zadejte na začátek cesty k aplikaci jméno uživatele oddělené dvojtečkou (:). Pomocí této možnosti můžete spustit aplikaci pod uživatelem root.

example

Příklad: Spuštění úlohy jako uživatel

V tomto příkladu si ukážeme, jak spustit pod uživatelem UserOne v definovaný čas kalkulačku:

1.V plánovači klikněte na tlačítko Přidat úlohu.

2.Zadejte název úlohy. Jako typ úlohy vyberte možnost Spustit aplikaci. V sekci Spuštění úlohy vyberte možnost Jednou pro jednorázové spuštění úlohy. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

3.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte aplikaci Kalkulačka.

4.Na začátek cesty zadejte UserOne: (UserOne:'/Applications/Calculator.app/Contents/MacOs/Calculator') a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

5.Vyberte čas, kdy chcete úlohu spustit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

6.Rozhodněte se, co se stane, pokud se úlohu nepodaří v daném čase spustit, a klikněte na tlačítko Další.

7.Klikněte na tlačítko Dokončit.

8.Plánovač v produktu ESET spustí v definovaný čas kalkulačku.

example

Příklad: Aktualizační úloha

V tomto příkladu si ukážeme, jak vytvořit aktualizační úlohu, který se spustí v konkrétní čas.

1.Z rozbalovacího menu Naplánovaná úloha vyberte možnost Aktualizace.

2.Do pole Název úlohy zadejte její název.

3.V rozbalovacím menu Spustit úlohu vyberte frekvenci úlohy. V závislosti na vybrané frekvenci budete vyzváni k uvedení konkrétních parametrů aktualizace. Pokud vyberete možnost Definované uživatelem, v dalším kroku bude nutné nastavit datum a čas ve formátu cron (pro více informací se podívejte se do kapitoly Vytvoření uživatelské úlohy).

4.V dalším kroku nastavte, jaká akce se provede v případě, že úlohu nebylo možné provést v naplánovaném čase.

5.V dalším kroku se zobrazí souhrnné informace o přidávané naplánované úloze. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se nově vytvořená úloha přidá do seznamu naplánovaných úloh.

ESET Cyber Security Pro obsahuje předdefinované naplánované úlohy, které jsou nezbytné pro správné fungování produktu. Tyto úlohy byste neměli modifikovat, a proto jsou ve výchozím nastavení skryté. Pro zobrazení těchto úloh klikněte v hlavním okně programu na záložku Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu… (nebo stiskněte klávesy cmd+,). Následně klikněte na Nástroje > Plánovač a zaškrtněte možnost Zobrazovat systémové úlohy.