Údržba protokolů

Nastavení protokolů ESET Cyber Security Pro je dostupné z hlavního okna programu po kliknutí na záložku Nastavení > Otevřít rozšířená nastavení programu... (nebo stiskněte klávesy cmd+,) > Nástroje > Protokoly. Zde můžete nastavit tyto parametry:

Automaticky mazat staré záznamy protokolů – po zaškrtnutí této možnosti se budou automaticky odstraňovat protokoly starší než určený počet dnů (ve výchozím nastavení 90 dní);

Automaticky optimalizovat protokoly – tato možnost zajišťuje defragmentaci databáze protokolů podle nastavení horního limitu množství nevyužitých záznamů v procentech (ve výchozím nastavení 25 %).

Všechny související informace zobrazené v uživatelském rozhraní, zprávy o nalezených hrozbách a událostech můžete ukládat do čitelné podoby jako plain text nebo CSV (hodnoty oddělené čárkou) soubor. Pokud si chcete tyto soubory následně prohlížet v nástrojích třetích stran, vyberte možnost Zaznamenávat do textových souborů.

Pro definování cílové složky, do které chcete uložit protokoly, klikněte na tlačítko Nastavit... v Rozšířeném nastavení.

V závislosti na vybrané možnosti v Textové protokoly: Upravit můžete do protokolů ukládat tyto typy informací:

oUdálosti typu Nesprávné uživatelské jméno a heslo apod. jsou zapsány do souboru eventslog.txt.

oHrozby detekované kontrolou po spuštění, rezidentní ochranou nebo kontrolou počítače se zapisují do souboru threatslog.txt.

oVýsledky všech dokončených kontrol jsou uloženy do souboru scanlog.ČÍSLO.txt

oVšechny události související s firewallem naleznete v souboru firewalllog.txt

Pro konfiguraci filtrů Standardní záznamy protokolů kontroly počítače klikněte na tlačítko Upravit... a vyberte/zrušte označení u požadovaných typů záznamů. Více podrobností o protokolech naleznete v této kapitole.