Filtrování protokolů

Protokoly obsahují různé druhy záznamů. Použitím filtru můžete zobrazit protokoly pouze zaznamenávající pouze záznamy specifické události.

Vybírat můžete z následujících druhů protokolů:

Kritická upozornění – kritické chyby systému (např. nespuštění antivirové ochrany);

Chyby – chyby typu "Chyba při stahování souboru aktualizace" a kritická upozornění;

Varování – varovné zprávy a všechny výše uvedené záznamy;

Informační záznamy – informační zprávy (např. o úspěšné aktualizaci) a všechny výše uvedené záznamy;

Diagnostické záznamy – informace důležité pro ladění programu a všechny výše uvedené záznamy.