Protokoly

Protokoly zachycují všechny podstatné události programu a nabízejí přehled detekovaných hrozeb. Záznamy v protokolech představují důležitý nástroj pro systémové analýzy, detekci hrozeb a řešení problémů. Vytváření protokolů probíhá aktivně na pozadí bez jakékoli interakce s uživatelem. Informace se zaznamenávají podle aktuálních nastavení podrobnosti protokolů. Textové informace a protokoly si můžete prohlédnout i archivovat přímo v prostředí ESET Cyber Security Pro.

Protokoly jsou dostupné v hlavním menu ESET Cyber Security Pro na záložce Nástroje > Protokoly. Požadovaný typ protokolu vyberte z rozbalovacího menu Protokol v horní části okna. Dostupné jsou následující typy protokolů:

1.Zachycené infiltrace – tento protokol je vhodné použít k prohlížení všech událostí týkajících se detekce infiltrací;

2.Události – všechny důležité akce, které provede ESET Cyber Security Pro jsou zaznamenány v tomto protokolu. Tento protokol je určen hlavně správcům systémů a uživatelům při řešení různých problémů;

3.Kontrola počítače – výsledky každé kontroly počítače se zobrazují v tomto protokolu. Kliknutím na položku v protokolu zobrazíte podrobnosti vybrané kontroly počítače;

4.Rodičovská kontrola – protokol obsahuje seznam všech webových stránek blokovaných pomocí Rodičovské kontroly;

5.Firewall – protokol všech událostí týkajících se síťové komunikace;

6.Filtrované webové stránky – tento seznam je užitečný v případě, že si chcete prohlédnout stránky blokované modulem ochrana přístupu na web. Protokol obsahuje informace o času, URL adrese, uživateli a aplikaci, která se chtěla na stránky připojit.

Jednotlivé události v protokolech můžete kopírovat do schránky vybráním daného protokolu a kliknutím na tlačítko Kopírovat.