Režimy filtrování

Firewall ESET Cyber Security Pro nabízí tři režimy filtrování. Nastavení režimu filtrování naleznete v nastavení ESET Cyber Security Pro (dostupném po stisknutí kláves cmd+,) v sekci Firewall. Chování firewallu se mění s použitým režimem filtrování a má také vliv na míru interakce s uživatelem.

Veškerá komunikace zablokována – všechna příchozí a odchozí spojení budou blokována.

Automatický režim s výjimkami – výchozí režim. Tento režim je vhodný pro uživatele, kteří si nepotřebují nastavovat vlastní pravidla pro firewall. Automatický režim automaticky povoluje odchozí komunikaci a blokuje příchozí komunikaci, která nebyla vyžádána. Navíc si však můžete v případě potřeby nastavit i vlastní pravidla.

Interaktivní režim – umožňuje vytvořit si vlastní konfiguraci firewallu. Pokud je zjištěna komunikace a není k dispozici odpovídající pravidlo, zobrazí se dialogové okno s výběrem možnosti povolení nebo blokování komunikace a vytvoření pravidla pro danou komunikaci. Dialogové okno poskytuje možnost povolit nebo odmítnout komunikaci a rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí může být připomenuto jako nové pravidlo brány firewall. Pokud se nyní rozhodnete vytvořit nové pravidlo, všechna budoucí připojení tohoto typu budou povolena nebo blokována podle pravidla.

FIREWALL_NEW_CONNECTION

Pokud chcete zaznamenat detailní informace o blokovaných připojeních do protokolu, zaškrtněte možnost Zapisovat všechna zablokovaná spojení. Pro prohlížení protokolů pak přejděte v hlavním okně ESET Cyber Security Pro na záložku Nástroje > Protokoly a z rozbalovacího menu Protokol vyberte Firewall.