Firewall

Firewall sleduje veškerý síťový provoz (odchozí i příchozí) a umožňuje konkrétní komunikaci na základě pravidel povolit nebo zakázat. Poskytuje ochranu proti útokům ze vzdálených počítačů a dokáže blokovat některé služby. Dále také poskytuje antivirovou ochranu aplikačních protokolů HTTP, POP3 a IMAP.

important

Výjimky

ESET Cyber Security Pro nekontroluje komunikaci přenášenou šifrovanými protokoly HTTPS, POP3S a IMAPS.

Nastavení firewallu naleznete v hlavním okně v sekci Nastavení > Firewall. Změnit můžete režim filtrování, pravidla a další nastavení. Dále zde naleznete přístup k detailnějším nastavením programu.

Pokud přepnete položku Blokovat veškerou komunikaci na ZAPNUTO, veškerá odchozí a příchozí komunikace bude firewallem blokována. Tuto možnost použijte v případě podezření na kritickou nákazu, při které je nutné odpojit počítač od sítě.